Zaniedbania i błędy prowadzą do kosztownych napraw